A KKM 2022/2023-as tanév ösztöndíjpályázatai

Magyar nyelvi és magyarságismereti képzés (célja: a Diaszpórában élő, magyar származású fiatalok identitásának megerősítése magyarnyelv-tudásuk és Magyarországgal kapcsolatos ismereteik fejlesztésén és elmélyítésén keresztül)
Jelentkezési határidő: 2022. március 10.
Pályázati felhívás

Műfordító képzés (célja: a magyar irodalom és a műfordítás iránt elkötelezett külföldi állampolgárok irodalmi ismereteinek és magyarnyelv-tudásának fejlesztése, illetve a műfordítás gyakorlatába való bevezetése)
Jelentkezési határidő: 2022. március 10. 
Pályázati felhívás

KKM Balassi Nyári Egyetemi Ösztöndíjpályázat
A Balassi Nyári Egyetem szeretettel várja mindazokat, akik magyarul szeretnének tanulni és többet szeretnének tudni a magyar kultúráról.
Jelentkezési határidő: 2022. április 1.
Pályázati felhívás