Tisztelt Japánban élő magyar állampolgárok!

 

Amint az Önök számára is bizonyára ismert, 2012-től jelentős változások történtek a japán idegenrendészeti szabályozásban, melyek közül egy fontos változással kapcsolatban különösen szeretnénk felhívni a figyelmüket:

2012. július 9-től megszűnt a külföldiek idegenrendészeti nyilvántartása, a Japánban élő külföldiek átkerülnek a japán lakcímnyilvántartásba. Ezzel párhuzamosan az alien registration card (外国人登録証明書) helyett ún. residence card (在留カード vagy zairyū card, lakcímkártya) kerül bevezetésre.

A változásokról és a lakcímnyilvántartásban szereplő adatokról a Japánban élő külföldiek a helyi önkormányzattól kapnak értesítést regisztrált lakcímükre. A kiértesítőben szerepelnek a nyilvántartott adatok, amelynek helyességét ellenőrizni kell.

A fentiekkel kapcsolatban az alábbi telefonszámon lehet érdeklődni és tájékoztatást kapni japán, angol, kínai, koreai, spanyol és portugál nyelveken, munkanapokon 8:30 és 17:30 között:

0570-066-630 (IP és PHS telefonokról: 03-6301-1337)

Az új lakcímnyilvántartásról és a tartózkodási kártyák cseréjéről az alábbi telefonszámokon lehet felvilágosítást kérni:

Immigration Information Center
Telefon: 0570-013904
IP és PHS telefonokról: 03-5796-7112
Külföldről: +81-3-5796-7112
Hétfőtől péntekig 8:30 és 17:15 között
(angol, kínai, koreai, spanyol és portugál nyelveken)

One-Stop Consultation Support Centers
Hétfőtől péntekig 9:00-16:00

Consultation Support Center for Foreign Residents (Shinjuku): 03-3202-5535
(angol, kínai, spanyol, portugál, bengáli, vietnami és indonéz nyelveken )

Saitama Information & Support: 048-833-3296
(angol, portugál, spanyol, kínai, koreai, tagalog, thai és vietnami nyelveken)

Hamamatsu Multicultural Center, One-Stop Consultation Corner: 053-458-1510
(angol, portugál, spanyol, kínai és tagalog nyelveken )

További információk:

http://www.immi-moj.go.jp/info/index.html

http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/pdf/language/007.pdf

A legfontosabb változások összefoglalása angol és japán nyelven:

http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/pdf/newimmiact_1_poster.pdf

Az alábbiakban összefoglaljuk a japán idegenrendészeti rendszerben történt legfontosabb változásokat:

1. Zairyū card (在留カード)

Amint fentebb is említésre került, megszűnik az alien registration card (ARC), szerepét a zairyū card veszi át, amely chip-et is tartalmaz a kártyán szereplő adatokkal, és magasabb okmányvédelmi szintet képvisel.

A másik fő különbség az ARC és a zairyū card között, hogy azt már nem a helyi önkormányzat adja ki a korábban szokásos hosszú procedúrát követően, hanem a 2012. júliusa után hosszabb távú tartózkodási céllal Japánba érkező külföldiek az országba történő belépést követően rögtön megkapják (azaz a Narita reptérre érkezve már ott Naritán). Ha valamilyen okból kifolyólag a kártya kiadása nem történik meg a belépéskor, azt már nem a helyi önkormányzat, hanem a lakóhelyhez legközelebbi immigration office adja ki. Hasonlóan az ARC-hez, a zairyū card-ot is állandóan magánál kell tartania a Japánban élő külföldieknek. A még érvényes ARC-k továbbra is használhatók, azok a tartózkodási engedély meghosszabbításakor kerülnek lecserélésre az új kártyára. Emellett a nem állandó tartózkodási engedély maximális időtartama 3 év helyett 5 év lett. 

További részletes információk az alábbi linkeken érhetők el:

Általános áttekintő:
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/en/index.html

A leggyakoribb kérdések és az arra adott válaszok az új kártyával kapcsolatban:
http://www.immi-moj.go.jp/english/newimmiact/q_a_details1_english.html

2. Megszűnik a re-entry permit

Az eddig hatályos idegenrendészeti szabályozás szerint a Japánban élő külföldieknek az ország elhagyása előtt ún. re-entry permit-et kellett beszerezniük, ha vissza akartak térni Japánba, függetlenül tartózkodási vízumuk érvényességi idejétől. Ez megváltozik, az új törvény értelmében külön re-entry permit-re már nem lesz szükség, amennyiben egy évnél rövidebb időre hagyja el Japánt az ott élő külföldi, a visszatérés jogát tartalmazni fogja a vízum. Ez egy jelentős könnyítés a Japánban élő külföldiek számára.

3. Munkavállalási engedély már nem az útlevélben lesz

Amennyiben a nem munkavállalási jogcímen Japánban élő külföldi állampolgár munkát szeretne vállalni, már nem kell külön kérvényezni a "Permit to Engage In Activity Other Than That Permitted By The Status Of Residence Previously Granted" formanyomtatványon, hanem ezt megtehetik a zairyū card iránti kérelmen is, és az engedély ezen a kártyán fog szerepelni.

4. A bevándorlási ügyek átkerülnek az igazságügyi minisztérium hatáskörébe

A Japánban élő külföldiek nyilvántartása átkerül a helyi önkormányzatoktól az igazságügyi minisztériumhoz; az ún. zairyū regisztráció a területileg illetékes bevándorlási hivatalnál (immigration office) történik.

A területileg illetékes bevándorlási hivatalok listája az alábbi linken érhető el:

http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html

5. Helyi önkormányzatok feladatai külföldiekkel kapcsolatban

Bár a bevándorlási ügyek elkerülnek a helyi önkormányzatoktól, azok továbbra is számos más feladatot látnak el a jövőben, különös tekintettel az alábbiakra:

  • Egészségbiztosítás (társadalombiztosítás)
  • Nyugdíjügyek
  • Lakcímváltozások

Azaz a kötelező egészség- és nyugdíjbiztosítás ügyében, illetve a lakcím megváltozása ügyében továbbra is a lakóhely szerint illetékes helyi önkormányzathoz kell fordulni.

Fontos, hogy a lakcím megváltozását az új lakcím szerint illetékes helyi önkormányzatnál 14 napon belül be kell jelenteni!

A FENTI TÁJÉKOZTATÁS NEM HIVATALOS ÉS NEM TELJES KÖRŰ, KIZÁRÓLAGOS CÉLJA A JAPÁNBAN ÉLŐ MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK SZÁMÁRA A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK ÖSSZEFOGLALÁSA. TELJES KÖRŰ TÁJÉKOZTATÁSÉRT KÉRJÜK, FORDULJON AZ ILLETÉKES JAPÁN SZERVEKHEZ A FENT MEGADOTT ELÉRHETŐSÉGEKEN!