Válás külföldön

Házasság felbontásának magyarországi anyakönyvezése

Magyar állampolgár külföldön felbontott házasságát Magyarországon is anyakönyvezni kell.

Az anyakönyvezési kérelem előterjesztéséhez az alábbi dokumentumok szükségesek:

1. Kérelem nyomtatvány kitöltése

A nyomtatvány alábbi linken található:

http://konzuliszolgalat.kormany.hu/download/3/34/60000/ak_valas.pdf

2. Csatolandó mellékletek:

  • a magyar állampolgárságot igazoló irat másolata (érvényes magyar útlevél vagy személyi igazolvány, honosítási okirat, illetőleg egy évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány);
  • a házasságkötésről kiállított magyar házassági anyakönyvi kivonat;
  • a házasság felbontásáról szóló jogerős külföldi bírósági határozat hiteles magyar nyelvű fordítással (離婚届受理証明書 – rikontodoke juri shōmeisho)

Abban az esetben, ha a külföldön kötött házasság korábban Magyarországon nem került anyakönyvezésre, a válás bejegyzésével egyidejűleg erre vonatkozó kérelmet is be kell nyújtani, ezzel azonban az ügyintézés ideje értelemszerűen meghosszabbodik és a csatolandó iratok köre is változik (pl. mellékelni kell a külföldi házassági anyakönyvi kivonatot is). Ebben az esetben a házasság anyakönyvezésével járó díjakat is be kell fizetni.

A válás anyakönyvezésével kapcsolatos díjakitt található.

A fent rögzített ügyek postai úton is elintézhetőek. A díjakat 現金書留 (genkinkakitome)-vel kérjük feladni – lehetőség szerint pontos összeggel.

További részletes információkért kérjük látogassanak el a Konzuli Szolgálat honlapjára:

http://konzuliszolgalat.kormany.hu/ugyintezes-konzulnal