Válás külföldön

Házasság felbontásának magyarországi anyakönyvezése

Magyar állampolgár külföldön felbontott házasságát Magyarországon is anyakönyvezni kell.

Az anyakönyvezési kérelem előterjesztéséhez az alábbi dokumentumok szükségesek:

1. Kérelem nyomtatvány kitöltése

A nyomtatvány innen tölthető le.

2. Csatolandó mellékletek:

  • a magyar állampolgárságot igazoló irat másolata (érvényes magyar útlevél vagy személyi igazolvány, honosítási okirat, illetőleg egy évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány);
  • a házasságkötésről kiállított magyar házassági anyakönyvi kivonat másolata;
  • a házasság felbontásáról szóló jogerős külföldi bírósági határozat - (離婚届受理証明書 – rikontodoke juri shōmeisho). Ennek hiteles magyar nyelvű fordítását a nagykövetség végzi.

Abban az esetben, ha a külföldön kötött házasság korábban Magyarországon nem került anyakönyvezésre, a válás bejegyzésével egyidejűleg erre vonatkozó kérelmet is be kell nyújtani, ezzel azonban az ügyintézés ideje értelemszerűen meghosszabbodik és a csatolandó iratok köre is változik (pl. mellékelni kell a külföldi házassági anyakönyvi kivonatot is). 

A válás anyakönyvezésével kapcsolatos konzuli díjak és illetékek aktuális ártáblája ITT érhető el.

További részletes információkért kérjük látogassanak el a Konzuli Szolgálat ÜGYINTÉZÉS A KONZULNÁL menüpontjára.