Születés magyarországi anyakönyvezése

Az anyakönyvezési kérelem előterjesztéséhez az alábbi dokumentumok szükségesek:

1. Kérelem nyomtatvány kitöltése

A nyomtatvány itt érhető el.

2. Csatolandó mellékletek:

  • eredeti külföldi születési anyakönyvi kivonat  出生届受理証明書- shussei todoke juri shōmeisho, melynek hiteles magyar fordítását itt a konzuli hivatalban készítjük el, a születés hazai anyakönyvezéséhez kapcsolódóan díjmentesen.
  • magyar állampolgár szülő(k) állampolgárságot igazoló iratának másolata (érvényes magyar útlevél vagy személyazonosító igazolvány, honosítási okirat, illetve három évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány);
  • külföldi állampolgárságú szülő állampolgárságot igazoló okmányának másolata (érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány);
  • magyar házassági anyakönyvi kivonat másolata (ha a szülők házasságukat Magyarországon kötötték, vagy hazailag anyakönyveztették). Ha a szülők külföldön kötött házasságukat Magyarországon nem anyakönyveztették, egyúttal azt is kérelmezni kell.
  • ha a gyermek nem házasságból született, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot, amely – jogszabályban meghatározott feltételek mellett – a konzul előtt is megtehető.

Új, gyorsított útlevél ügyintézés külföldön született, 6. életévüket be nem töltött magyar állampolgárok részére

2015. július 24-én érvénybe lépett a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22) Korm. rendelet módosítása, amely szerint, a külföldön született, 6. életévét be nem töltött gyermek számára, az alábbiakban feltételek fennállása esetén, a születés hazai anyakönyvezése megtörténtének bevárása nélkül igényelhető magánútlevél, ha:

1. az útlevelet, olyan külföldön született, 6. életévét be nem töltött magyar állampolgár gyermeknek kérelmezik, akinek egyik, vagy mindkét szülője magyar állampolgár, amit a magyar állampolgárságról szóló törvényben meghatározottak szerint igazol (útlevél, személyi igazolvány, honosítási okirat),

2. és a szülő csatolja a 6. életévét be nem töltött gyermek külföldön kiállított születési anyakönyvi kivonatát,

3valamint a konzul előtt írásbeli nyilatkozatot tesz a gyermeknek az útlevélbe bekerülő személyes adatairól (gyermek családi és utóneve, születési helye és ideje) és arról, hogy a gyermek magyar állampolgár.

Fenti új eljárás a jogszabály-módosítás hatálybalépését megelőzően benyújtott útlevélkérelmekre is alkalmazható, amennyiben a szülők az említett (kiegészítő) nyilatkozatot a konzul előtt megteszik.

Amennyiben a gyermek születésének hazai anyakönyvezésével egyidejűleg sor kerül a szülők házasságának hazai anyakönyvezésére irányuló kérelem felterjesztésére is, úgy a házasság anyakönyvezését sem kell megvárni az útlevélügy elindításához.

Az elkészült útlevél átadása abban az esetben is megtörténik, amennyiben a kérelmező személy még nem kapta kézhez a gyermek születési anyakönyvi kivonatát. A fenti eljárásrendet kizárólag a 6. életévüket be nem töltött magyar állampolgárok esetében lehet alkalmazni, egyebekben az eddig alkalmazott eljárási szabályok maradnak érvényben a hazai anyakönyvezési és az útlevéleljárás során.

Külön kiemeljük, hogy a magánútlevél kiskorúaknak való kiállításához szükséges szülői hozzájárulásra vonatkozó szabályok a fenti eljárásrend során is maradéktalanul betartandók!