Tájékoztatjuk Japánban élő honfitársainkat, hogy 2021. május 21-től a külföldön, így Japánban élő magyar állampolgárok is igényelhetik a magyar védettségi igazolványt.

2021. május 21-től az a magyar állampolgár, aki Japánban kapta meg a koronavírus elleni oltást, olyan vakcinával, amelyet Magyarország is elfogad, és erről helyben kiállított hivatalos igazolással is rendelkezik, díjmentesen magyar védettségi igazolványt igényelhet:

  • magyarországi tartózkodása során bármely magyarországi kormányablakban személyesen, vagy
  • ügyfélkapun keresztül

Oltási igazolvány igénylésére a nagykövetségen keresztül nincs lehetőség.

Amennyiben nem rendelkezik ügyfélkapuval, és a védettségi igazolványt ügyfélkapun keresztül szeretné megigényelni, ügyfélkapu regisztrációra lehetőség van a tokiói magyar nagykövetség konzuli részletén, amely ingyenes. Időpontfoglalás itt.

A Japánban jelenleg engedéllyel rendelkező oltóanyagokat Magyarország elfogadja.

A védettségi igazolványt a külföldön beoltott magyar állampolgár részére a hatóság 15 napon belül állítja ki.

 

A kérelemhez csatolni kell a külföldi hatóság vagy az oltást végző egészségügyi szolgáltató által kiállított, az oltás tényének magyar vagy angol nyelvű igazolását, ennek hiányában a japán nyelvű igazolásának hiteles magyar fordítását, azzal, hogy az igazolásnak tartalmaznia kell a koronavírus elleni oltóanyag típusát (a továbbiakban: oltóanyag típusa), az oltás időpontját és helyét.

A kérelemhez a kérelmező megadja

  • a természetes személyazonosító adatait,

  • a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának okmányazonosítóját,

  • a postai címét (a védettségi igazolvány kézbesítési címe) és

  • ha azzal rendelkezik, a TAJ számát.

A kérelemben megküldött adatokat a hatóság – az igazolás megfelelősége esetén – az EESZT-ben rögzíti.

Jelenleg még nem ismert, hogy a külföldről megigényelt védettségi igazolványok külföldi címre vagy külképviseletre történő postázása lehetséges-e.

Amennyiben az oltási igazolás japán nyelvű, hiteles fordítást, díj ellenében, a nagykövetség konzuli részlegén lehet intézni.

Fontos! A magyar védettségi igazolványt Japán nem ismeri el, ezért az nem könnyíti meg a Japánba való belépést, arra továbbra is a meglévő, rendkívül szigorú feltételek (72 órás negatív PCR teszt, karanténkötelezettség) és érvényes vízum vagy re-entry permit megléte mellett lehetséges!

 

A fentieken túl, 2021. május 21-től korlátozás nélkül léphet be Magyarország területére az a magyar állampolgár,

  1. aki Japánban COVID-19 elleni oltóanyaggal került beoltásra s erről az adott országban elfogadott magyar vagy angol nyelven kiállított igazolással, vagy más (japán) nyelven kiállított igazolás hiteles magyar fordításával rendelkezik, és;
  2. a Magyarországra történő belépésének a célja, hogy a magyar védettségi igazolvány kiállításával kapcsolatos kérelmet a kormányablakban személyesen benyújtsa, és

  3. a b) pont szerinti kérelmet legkésőbb a belépését követő 2. munkanapon a kormányablakban benyújtja.

A fentiek szerint Magyarországra belépő magyar állampolgár felügyelete alatt álló, tizennyolcadik életévét be nem töltött személy a belépő magyar állampolgárral együtt Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet.

Az a) pontban felsorolt feltételeknek eleget tevő magyar állampolgár Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet abban az esetben is, ha a b) pont szerinti kérelmet a megadott módon, elektronikus úton benyújtotta, és azt igazolja. A kérelem díjmentes.