Hungarológiai képzés (célja: a magyar kultúra és a hungarológia iránt érdeklődő külföldi magyar szakos hallgatók, illetve diplomás fiatalok magyar nyelvtudásának és hungarológiai ismereteinek gyarapítása)
Jelentkezési határidő: 2023. április 17.
Pályázati felhívás

Magyar nyelvi és magyarságismereti képzés (célja: a Diaszpórában élő, magyar származású fiatalok identitásának megerősítése magyarnyelv-tudásuk és Magyarországgal kapcsolatos ismereteik fejlesztésén és elmélyítésén keresztül)
Jelentkezési határidő: 2023. április 19.
Pályázati felhívás

Műfordító képzés (célja: a magyar irodalom és a műfordítás iránt elkötelezett külföldi állampolgárok irodalmi ismereteinek és magyarnyelv-tudásának fejlesztése, illetve a műfordítás gyakorlatába való bevezetése)
Jelentkezési határidő: 2023. április 19. 
Pályázati felhívás