A külföldön történt születés magyarországi anyakönyvezését a nagykövetség konzuli hivatalában kezdeményezheti. A kérelem ezen kívül benyújtható Magyarországon is:

 • bármely települési anyakönyvvezetőnél
 • Budapest Főváros Kormányhivatalában (kizárólag a Hazai Anyakönyvi Osztály 2 erre kijelölt ügyfélfogadási idejében)
 • bármely kormányablaknál 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a lent ismertetett eljárásrend a külképviseleti benyújtásra vonatkozik. Amennyiben a kérelem benyújtását nem a tokiói nagykövetségen tervezi, az időpontfoglalással, valamint a benyújtandó okmányokkal kapcsolatban szíveskedjen közvetlenül a kérelem benyújtásának helyénél érdeklődni. 

 

I. A születés magyarországi anyakönyvezésével együtt kezdeményezhető eljárások:

 • Apai elismerő nyilatkozat megtétele
 • Házasság magyarországi anyakönyvezése
 • Útlevél igény benyújtása a gyermeknek
 • Házasság magyarországi anyakönyvezése + útlevél kérelem benyújtása a gyermeknek
 • Apai elismerő nyilatkozat megtétele + útlevél kérelem benyújtása 

A házasság magyarországi anyakönyvezésére, illetve az útlevél kérelem benyújtására vonatkozóan kérjük olvassa el a honlap megfelelő oldalait!

II. A kérelem benyújtása konzuli hivatalban

A kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani, előzetes időpontfoglalás alapján. A kérelem benyújtásakor mindkét szülőnek jelen kell lennie

Az ügyintézés a kérelem benyújtását követően legalább három-négy hónapot vesz igénybe, sürgősségi eljárásra nincs lehetőség. Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe.

A 6 éven aluli, külföldön született gyermekek esetében az anyakönyvezési kérelemmel egyidejűleg beadott útlevélkérelem alapján az útlevél kb 5-8 hét alatt érkezik ki. Ugyanakkor repülőjegy megvásárlása nem javasolt, ameddig nincs a kezükben útlevél, mert a fenti eljárási idő elhúzódhat.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az anyakönyvezés során a gyermek neve a magyar névviselési szabályok miatt eltérhet attól, amelyet a kérelem beadásakor megjelöltek. A magyar anyakönyvezési gyakorlatban ugyanis előírások szabályozzák, hogy az anyakönyvezendő személy milyen családi és utónéven anyakönyvezhető. A magyar jogszabályoktól eltérő névhasználatról az ügyintézés során tájékoztatjuk ügyfeleinket, és szükség esetén korrekciós egyeztetéseket folytatunk az érdekeltekkel. Jelezni kívánjuk, hogy a magyar névhasználati előírásoktól eltérő névválasztás kizárólag igazolt külföldi állampolgárság alapján engedélyezett. Ehhez érvényes külföldi útlevél vagy külföldi hatóság által kiállított állampolgársági bizonyítvány bemutatása szükséges.

III. A születés hazai anyakönyvezéséhez a következők szükségesek:

Lista a követelmények ellenőrzéséhez:

 1. Gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata, 出生届受理証明書- shussei todoke juri shōmeisho, melynek hiteles magyar fordítását itt a konzuli hivatalban készítjük el, a születés hazai anyakönyvezéséhez kapcsolódóan díjmentesen.
 2. a.) Szülők magyar házassági anyakönyvi kivonata vagy 
  b.) Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat vagy
  c.) Külföldi házassági anyakönyvi kivonat és az ennek hazai anyakönyvezésére irányuló kérelem egyidejű benyújtása (a házasság anyakönyvezési kérelemhez külön adatlapot kell kitölteni, illetve ha születés anyakönyvezésével egyidejűleg történik, akkor ennek megfelelően kell időpontot foglalni - a tudnivalók a honlapunknak a házasság anyakönyvezéséről szóló részében találhatók)
 3. Adatlap születés magyarországi anyakönyvezéséhez (a lap alján letölthető): Szíveskedjen a lap alján található, onnan kinyomtatható adatlapot a magyar nyelv szabályainak megfelelően (név: 1. családi név 2. utónév; dátum: év, hó, nap; ékezetek használata stb.) nyomtatott betűkkel (kék tollal), magyarul kitölteni. Az aláírásokat kérjük a nagykövetségi ügyintéző előtt megtenni. 
 4. Szülők állampolgárságának igazolása: Érvényes útlevelek vagy személyazonosító igazolványok. Másolat nem fogadható el a személyes megjelenéskor. 
 5. Adatlap személyi adat- és lakcímnyilvántartásba történő felvételhez (a lap alján letölthető)
 6. Ha útlevelet is kérnek a gyermeknek, kérjük hozzanak 1 db útlevélfotót is a gyermekről és olvassák el a honlapon az útlevelekre vonatkozó részt.
 7. Ilyen irányú igény esetén kitöltött kérelem anyasági támogatáshoz/ babakötvényhez

Kérelem a személyi adat- és lakcímnyilvántartásba történő felvételhez
a.) Gyermek nyilvántartásba vétele külföldön élő magyar állampolgárként – ez a lehetőség akkor választható, ha a szülők, illetve magyar állampolgár szülő bejelentették a végleges külföldi letelepedésüket

b.) Gyermek nyilvántartásba vétele Magyarországon élő magyar állampolgárként – ez a lehetőség akkor választható, ha a szülők, illetve a magyar állampolgár szülő nem jelentették be a végleges külföldi letelepedésüket.
c.) Ha mindkét szülő magyar állampolgár és az egyikük bejelentette a külföldi letelepedését (vagyis azóta külföldön élő magyar állampolgárként szerepel a nyilvántartásban), míg a másik szülő nem, úgy a szülők választhatnak, hogy az a.) vagy b.) pont szerint kérik a nyilvántartásba vételt.

A kitöltési útmutató az oldal alján található („Kitöltési útmutató a Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez”)

Konzuli díj

Az anyakönyvezési eljárás ingyenes. Fizetni csak akkor szükséges, ha apai elismerő nyilatkozatot is kell tenni (a gyermek nem házasságból született), illetve ha a születés anyakönyvezése iránti kérelemmel egyidejűleg útlevélkérelem benyújtására is sor került. Az apai elismerő nyilatkozat, illetve az útlevéleljárás költsége a díjtáblázatban megtalálható.

***

Kérjük, hogy valamennyi dokumentumot kéken fogó tollal töltsék ki/írják alá!

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az előírt adatlapokat feltétlenül előzetesen nyomtassák ki honlapunkról, és a kitöltött adatlapokkal keressék fel a nagykövetséget! Amennyiben az adatlap valamely pontjában bizonytalanok, úgy a kérdéses részt hagyják üresen. 

Hiányosan kitöltött adatlapok esetén az ügyintézéskor igyekszünk segíteni, azonban a kitöltetlen adatlapokkal érkező ügyfelektől a kérelmet idő hiányában - nem áll módunkban átvenni. 

 

IV. Időpontfoglalás konzuli hivatali ügyintézéshez

Online időpontfoglalás a https://konzinfobooking.mfa.gov.hu/ oldalon keresztül lehetséges.

Itt is felhívjuk a figyelmet, hogy a személyek számánál csak egy fő beírását engedi a foglalási rendszer. Ez egy gyermek születésének anyakönyvezését jelenti. Több gyermek esetén több külön időpontot kell foglalni, mindig az érintett gyermek nevére/adataival.

 

V. A születés, illetve születés+házasság anyakönyvezésére irányuló eljárás egyéb megoldása

Kérelem benyújtása Magyarországon, meghatalmazott útján

Az anyakönyvezési kérelmet Magyarországon meghatalmazott is benyújthatja. Ez igaz akkor is, ha csak a gyermek születését kell anyakönyvezni (mert van magyar házassági anyakönyvi kivonat), valamint akkor is, ha mind a születést, mind a szülők külföldön kötött házasságát anyakönyveztetni kell. A benyújtás lehetőségéről és a meghatalmazás pontos tartalmáról minden esetben előzetesen érdeklődni kell a benyújtás tervezett helyszíne szerinti anyakönyvvezetőnél!

 

V., Dokumentumok [kérjük, hogy az adatlapokat mindig kéken fogó tollal szíveskedjen kitölteni, aláírni, valamint keltezni (aláírás helye, ideje)]:
 

Az eljáráshoz szükséges adatlapok letölthetők innen:

ADATLAP születés magyarországi anyakönyvezéséhez
ADATLAP Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez
Kitöltési útmutató a Mo.-on élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételi kérelemhez
ADATLAP külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez
NYILATKOZAT 6 éven aluli (magyar hatóság által még nem anyakönyvezett) gyermek útlevélkérelméhez