Útlevélkérelem időbeli korlátozás nélkül, vagyis az előző okmány érvényességi idején belül is bármikor benyújtható.

Az útlevél igénylésekor a még érvényes előző útlevelet be kell mutatni az eljáró hatóságnak. Az előző útlevél az új útlevél igénylésekor érvénytelenítésre kerül, azonban kérésre az új okmány kiállításáig utazásra visszaadható.

Amennyiben a még le nem járt érvényességű útlevelét nem tudja bemutatni, a konzuli hivatalban jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozatot kell tennie annak fellelhetőségéről, illetve eltulajdonításáról, elvesztéséről, megsemmisüléséről.

Amennyiben az elkészült okmányát nem tudja személyesen átvenni, azt postán továbbítjuk. A postázáshoz kérjük egy saját névre megcímzett („Letter Plus Pack 520 yen”) válaszboríték benyújtását az ügyintézéskor.

Útlevél pótlására kizárólag Webes Ügysegéden keresztül van lehetőséga konzulátuson nem! Az úti okmány pótlása során az elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült úti okmány helyett, annak érvényességi idején belül, a korábbi úti okmánnyal megegyező adattartalommal új úti okmány kerül kiállításra. Az útlevél pótlására kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha a pótlandó útlevél 2013. január 1-jét követően került igénylésre, és kérelmezője hozzájárult ujjnyomat adatának tárolásához, vagy ujjnyomat adat felvételezésére a jogszabályban előírt okból nem került sor. Az eljárás illetékmentes, ha a pótlás oka a korábbi útlevél eltulajdonítása. A Magyarországi címre történő postázás díjmentes, konzulátusi átvétel esetén konzuli közreműködői díj megfizetése ellenében vehető át az online igényelt útlevél.

 

Ügyintézés

Az ügyintézéshez hozni kell a nagykorú kérelmező olyan alábbi okiratát/okmányát, ami rendelkezésre áll:

  • az érvényes vagy legfeljebb 1 éven belül lejárt útlevelét;
  • útlevél hiányában az érvényes vagy legfeljebb 1 éven belül lejárt személyi igazolványát;
  • a fenti okmányok hiányában az eredeti magyar születési anyakönyvi kivonatát;
  • a fenti okmányok hiányában az esetleges érvényes magyar vagy külföldi vezetői engedélyét vagy külföldi útlevelét (ideiglenes vezetői engedély nem fogadható el);
  • ha az útlevelet más névre kéri, mint ami a korábbi útlevelében/személyi igazolványában szerepel, a névváltozást alátámasztó magyar okiratot (pl. eredeti névváltoztatási okirat, eredeti születési vagy házassági anyakönyvi kivonat);
  • ha a magyar állampolgárságot egyszerűsített honosítással szerezte, a honosítási okiratot.

 

Kiskorú vagy gondnokság alatt álló kérelmező esetén mindkét szülő személyes megjelenése szükséges. Amennyiben nincsen mindkét szülő együttesen jelen a kérelem beadásakor, a jelen lévő szülőnek a kiskorú (gondnokság alatt álló személy) kérelméhez csatolni kell (törvényes képviselőnek) az alábbi okiratok egyikét, valamint a távolmaradó szülő útlevél/személyi igazolvány másolatát:

  • a közjegyző, a gyámhatóság, a konzuli tisztviselő, az útlevélhatóság, a járási hivatal vagy a büntetés-végrehajtási intézet vezetője előtt tett az úti okmány kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát;
  • a szülői felügyelet megszűnését, illetőleg szünetelését igazoló okiratot;
  • a szülő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájárulását (a „teljes bizonyító erejű magánokirat saját maga által kézzel írt és aláírt okirat, vagy géppel írt, kézzel aláírt és két tanúval hitelesített nyilatkozat).

A fénykép, aláírás, és (12 év feletti gyermek vagy nagykorú személy esetén) ujjlenyomat rögzítése a helyszínen történik.