Erkölcsi bizonyítvány igénylése

Erkölcsi bizonyítvány igénylése a nagykövetség konzuli osztályán

2013. január 1-ét követően a nagykövetség konzuli osztályán erkölcsi bizonyítvány iránti kérelmet csak személyesen lehet benyújtani.

A kérelemhez szükséges:

  • kitöltött adatlap;
  • érvényes útlevél vagy személyi igazolvány.
  • az eljárás díja készpénzben (ld. alább).

A kérelem postai úton történő benyújtására csak kivételes esetben (pl. fogva tartás, kórházi kezelés) van lehetőség. Kérjük, ilyen esetekben a kitöltött adatlapot úgy küldjék meg nagykövetségünkre, hogy a kérelmező személy adatlapon aláírását közjegyzővel hitelesítik.

Az eljárás nagyjából 1-2 hónapot vesz igénybe.

Amennyiben az erkölcsi bizonyítványt külföldön kívánják felhasználni – különösen tartózkodási engedély kérelem esetén – javasolt rákérdezni, az erkölcsi bizonyítványt kérő hatóság igényli-e arra az Apostille-t. Emellett felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a magyar erkölcsi bizonyítvány egy nyelven, magyarul kerül kiállításra, amelyet nagykövetségünk igény esetén, az alábbi összegért hiteles fordítással tud ellátni.

Erkölcsi bizonyítvány igénylése Magyarországon

Amennyiben a kérelmező Magyarországon tartózkodik, erkölcsi bizonyítvány iránti kérelem benyújtható ott is. Az eljárás ez esetben lényegesen gyorsabb lehet.

2015. január 1-jétől módosultak a hatósági erkölcsi bizonyítvány magyarországi kérelmezésére vonatkozó szabályok.

  • A bűnügyi nyilvántartó szerv által működtetett ügyfélszolgálaton, azaz a KEKKH személyes Ügyfélszolgálatán (1133 Budapest, Visegrádi utca 110.) a hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kérelmet kizárólag a kérelmező terjesztheti elő személyesen, és a bizonyítványt is csak a kérelmező veheti át, ugyancsak az Ügyfélszolgálaton. Meghatalmazott útján történő ügyintézésre nincs lehetőség. Az ügyfél a kérelmét szóban terjeszti elő, mely alapján az ügyintéző elkészíti az írásos kérelmet és azt a kérelmező aláírja.
  • Az erkölcsi bizonyítvány kérelmezésére rendszeresített, postán beszerezhető űrlap kizárólag postai úton terjeszthető elő, az Ügyfélszolgálat azt NEM tudja elfogadni.

Az erkölcsi bizonyítvány igényléséről ITT olvashat bővebben.