Házasságkötési tanúsítvány

 

A házasságkötési tanúsítvány intézménye 2013. március 1-jén megszűnt. Helyette a sokkal egyszerűbben beszerezhető családi állapot igazolás elegendő magyar állampolgárok külföldön történő házasságkötéséhez, mely igazolja, hogy az érintett személy házasságkötésének nincsen akadálya, mivel családi állapota hajadon/nőtlen, elvált, vagy özvegy.

 

Családi állapot igazolás

 

1. Amennyiben a kérelmező szerepel a magyar személyi adat-és lakcímnyilvántartásban

 

Szükséges hozzá:

  • a magyar állampolgár személyi igazolványa vagy útlevele;
  • ha mindkét fél magyar állampolgár, akkor mindkét fél személyi igazolványa vagy útlevele;
  • valamint útlevél bemutatása esetén érintettek további személyi adatai (édesanya leánykori neve, esetleg magyarországi bejelentett lakcíme).
  • az eljárás díja. (Hitelesítés, egyéb konzuli tanúsítvány + Hitelesítés fordítás idegen nyelvre.)

A családi állapot igazolást konzuli tanúsítvány formájában állítjuk ki, magyar nyelven, a személyiadat-és lakcímnyilvántartásban szereplőkkel egyező adattartalommal. Japán nyelvre történő fordítás külön költségként jelentkezik.

Mindezek mellett, kiállítunk az ügyfél számára két darab japán nyelvű igazolást is, melyekben szerepel, hogy megszűnt a korábban alkalmazott házasságkötési tanúsítvány, valamint csatoljuk a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Negyedik könyve alapján, a házasságot akadályozó indokok listáját japán nyelven. Az általános tapasztalat az, hogy ezt a japán hatóságok kérik.

A japán fél által esetlegesen kért további dokumentumokat illetően, az érintett okmányirodában/önkormányzaton tudnak tájékoztatást kapni.

 

2. Amennyiben az ügyfél nem szerepel a személyiadat-és lakcímnyilvántartásban

 

Amennyiben a személyiadat-és lakcímnyilvántartásból nem állítható ki családi állapot igazolás, mivel az ügyfél nem szerepel abban (pl. újonnan honosított, vagy korábban a külföldi letelepedésével egyidejűleg kérte az adatai törlését a személyiadat-és lakcímnyilvántartásból) az ügyfél a konzul előtt büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozhat családi állapotáról.

Ha az ügyfél családi állapota elvált vagy özvegy, az ezt alátámasztó okiratokat be kell mutatni (pl. jogerős bírósági határozat a házasság felbontásáról, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata).