• Tiszteletbeli Főkonzuli Hivatal, Hamamatsu

Tiszteletbeli főkonzul: SUZUKI Osamu

Konzuli körzet (prefektúrák): Niigata, Toyama, Ishikawa, Fukui, Yamanashi, Nagano, Gifu, Shizuoka

Cím: Grand Hotel Hamamatsu, 1-3-1 Higashi-iba,  Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken 432-8036

Tel.: +81-53-458-3230

E-mail: hungary_hamamatsu@train.ocn.ne.jp

 

  • Tiszteletbeli Főkonzuli Hivatal, Oszaka

Tiszteletbeli főkonzul: KURITA Hironori

Konzuli körzet (prefektúrák): Osaka, Kyoto, Shiga, Mie, Nara, Wakayama, Hyogo

Cím: 1-6-1 Uguisudai, Kawanishi, Hyogo 666-0133

Tel.: +81-80-8328-0855

Email: h_kurita@libertytechno.co.jp

 

  • Tiszteletbeli Konzuli Hivatal, Yokohama

Tiszteletbeli konzul: TANABE Toshio

Konzuli kerület (prefektúra): Kanagawa

Cím: 762-4 Kamishirane-cho, Asahi-ku, Yokohama, Kanagawa 241-0001

Tel.: +81-45-954-2661

E-mail: info-yokohama@kanagawa-hungary.org

               

  • Tiszteletbeli Konzuli Hivatal, Nagoya

Tiszteletbeli konzul: TERANISHI Kazuko

Konzuli kerület (prefektúra): Aichi

Cím: 450-0002 Nagoya-shi, Nakamura-ku, Meieki 4-5-27, Daiichi-Meieki Bldg. 1F

Tel.: +81-52-551-5177

E-mail: mutsumiteranishi@yahoo.co.jp