Magyar állampolgár külföldön kötött házasságát Magyarországon is anyakönyveztetni kell.

A Japánban megkötött házasság hazai, magyarországi anyakönyvezését nagykövetségünk konzuli részlegénél kezdeményezheti, és ajánlott ezt minél hamarabb megtenni. Ez szükséges ugyanis a későbbiekben a házasságból született gyermekek születésének magyarországi anyakönyvezéséhez, és a házastársi (dependant/spose of a Japanese national) státuszú vízummal rendelkező, vagy azt kérelmező magyar állampolgárok részére, mivel a japán idegenrendészeti szervek a vízum kiadásának feltételéül szabják a házasság magyarországi anyakönyvezését.

Az anyakönyvezési kérelem előterjesztéséhez az alábbi dokumentumok szükségesek:

1. Kérelem nyomtatvány kitöltése

A kérelem nyomtatványon a házastársaknak nyilatkozni kell a házassági névviselésről, illetve a születendő gyermekek születési családi nevéről is. A nyomtatvány ide kattintva tölthető le.

2. Csatolandó mellékletek:

  • a magyar állampolgárságot igazoló irat (érvényes magyar útlevél vagy személyazonosító igazolvány, honosítási okirat, illetve egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány);
  • a házastárs érvényes útlevele;
  • eredeti külföldi házassági anyakönyvi kivonat (婚姻届受理証明書- konin todoke juri shōmeisho), melynek hiteles magyar fordítását itt a konzuli hivatalban készítjük el, a házasság anyakönyvezéséhez kapcsolódóan díjmentesen.
  • Japánban kötött házasságok esetében a felek minden esetben közokiratot vagy teljes bizonyító erejű magánokiratot csatoljanak arra vonatkozóan, hogy személyesen jelen voltak-e a házasságkötésnél. A Külképviselet biztosítja a formanyomtatványt.

A házasság magyarországi anyakönyvezési eljárásának elindulásáról igény estén – pl. a japán tartózkodási engedélyhez kapcsolódóan - hatósági igazolást állítunk ki. (díja)