Japán a földmozgások tekintetében a világ egyik legveszélyeztetettebb országa; ezért azt javasoljuk, hogy a személyi sérülések kockázatának csökkentése érdekében ismerje meg az alábbi tájékoztatót, készüljön fel egy esetlegesen bekövetkező földrengésre és tartsa be a legszükségesebb óvintézkedéseket és biztonsági szabályokat.

 

I. Földrengés előtt

 

1. Biztonsági kockázatok csökkentése otthon és a munkahelyen

 • A polcokat, csillárokat biztonságosan erősítsük a falhoz, illetve a mennyezethez.
 • A nagyobb és nehezebb tárgyakat az alsó polcokra tegyük.
 • A törékeny tárgyakat (porcelán, üveges konzerv, üveg) zárható szekrényben tartsuk, és a tárolóeszköz ajtaját zárjuk be!
 • A vegyi anyagokat (gyom- és rovarirtó), illetve a gyúlékony anyagokat tartalmazó palackokat zárható szekrényben, lehetőség szerint alsó polcon tartsuk.
 • Festményeket, tükröket ne tegyünk fekvő- vagy ülőalkalmatosságok fölé!
 • A függönyöket lehetőség szerint mindig húzzuk be, hogy így is csökkentsük az üvegtörésekből fakadó sérülések kockázatát.
 • Javítassuk meg a hibás elektromos vezetékeket vagy a szivárgó gázvezetékeket, csatlakozásokat!
 • Ha nagyobb repedések láthatók a lakóépület alapzatán, falán, illetve mennyezetén, akkor szakemberrel vizsgáltassuk és javítassuk meg az épületet!
 • A munkahelyen is tartsunk magunknál egy erős sportcipőt, tartalék ivóvizet és élelmiszert.

2. Biztonságos helyek felismerése zárt helyen és szabadban

 • Erős, masszív asztal vagy ágy alatt.
 • Sarokban, vagy belső fal mellett, amelyre nem erősítettek nehéz festményt, tükröt vagy polcot.
 • Eldőlhető szekrénytől, polctól, illetve ablaktól (üvegszilánkok!) távol.
 • Épületektől, fáktól, telefon- és elektromos vezetékektől, felüljárótól, magasutaktól távol.

3. Katasztrófavédelmi ismeretek megszerzése előzetesen

 • Kapcsolatfelvétel a lakóhely szerinti önkormányzat katasztrófavédelmi részlegével. Tájékoztató anyagok, térképek beszerzése, részvétel katasztrófa-védelmi gyakorlatokon. Az alábbi honlapokon részletes, angol nyelvű tájékoztatót talál:

http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/en/bosai.html

www.bousai.metro.tokyo.jp/english/index.html

 • Vegye fel a kapcsolatot a japán szomszédaival, és előre kérje segítségüket katasztrófa esetén!
 • Tájékozódjon, hogy adott esetben melyik tévécsatorna, vagy rádióállomás közöl katasztrófavédelmi híreket, illetve ismerje meg a távközlési vállalatok vészhelyzeti szolgáltatásait:

NTT www.ntt-east.co.jp/saigai_e/voice171/

Softbank http://mb.softbank.jp/scripts/english/disaster_message/index.jsp

Docomo www.nttdocomo.co.jp/english/info/disaster/index.html

AU KDDI www.au.kddi.com/english/message_board/index.html

Angol nyelvű vagy angolul is sugárzó rádióállomások: Inter FM (76.1FM), Japan FM (81.3FM), Eagle(810AM).

A Japan Meteorological Agency előzetes figyelmeztető rendszert üzemeltet. Erről a következő honlapon tájékozódhat angolul:

www.jma.go.jp/jma/en/Activities/eew.html

Tanítsa meg a gyermekét, hogy miként hívja a rendőrséget és a tűzoltókat; illetve hogyan kapcsolja ki az elektromosságot, zárja el a gáz- és a vízvezetéket.
Ismerje meg a tűzoltó készülékek vagy rendszer működését, illetve a vészkijáratok helyét és a japán hatóságok által kijelölt gyülekezési pontokat.

4. Vészhelyzeti szükségcsomag beszerzése

 • Zseblámpa, illetve elemes zsebrádió a szükséges tartalékelemekkel.
 • Elsősegélynyújtó csomag és annak használati utasítása.
 • Legalább három napra legyen elegendő tartós élelmiszer és ivóvíz. (Vízből személyenként legalább napi 4 liter.) Az élelmiszer lehetőleg főzést nem igénylő, azonnal fogyasztható, kevéssé sós, vagy fűszeres táplálék legyen, nem törékeny, esetleg konzervnyitó nélkül felbontható dobozban.
 • Tisztálkodási eszközök, papír, ceruza, térkép, stb.
 • Kézi - nem elektromos – konzervnyitó.
 • Alapvető gyógyszerek.
 • Akut, folyamatos gyógyszerezést, orvosi ellenőrzést igénylő betegsége esetén legyen önnél a betegség leírása, zárójelentése lehetőleg japán fordításban is.
 • Készpénz, iratok, illetve azok másolata. Fontos telefonszámok (rendőrség 110, tűzoltóság és mentők 119, nagykövetség 03 – 3798-8801/4).
 • Erős sportcipő, évszaknak megfelelő ruha, vízálló kabát, stb. (A cipő lehetőleg ne új, hanem már bejáratott legyen.)
 • Védősisak és tűzálló csuklya.
 • Ha van gépkocsija, akkor abban is legyen egy kisebb vészhelyzeti csomag (víz, élelmiszer, iratmásolatok, fontos telefonszámok listája, térkép, elsősegélynyújtó csomag). Üzemanyagot ne tartalékoljon kannában, se a lakásában se a gépkocsiban, mert az fokozottan balesetveszélyes, azonban törekedjen arra, hogy hosszabb út után is mindig tele, vagy legalább félig tele üzemanyagtankkal állítsa le gépkocsiját.

5. Kommunikációs terv

 • Előzetesen állapodjanak meg abban, hogy a családtagok hol találkoznak földrengés esetén! Vegye figyelembe, hogy a földrengés után lezárják az utakat, és valószínűleg nem tud közlekedni gépkocsival!
 • Kérjenek meg egy külföldön élő családtagot, ismerőst; hogy szükség esetén rajta keresztül kommunikáljanak, mivel földrengés után gyakran könnyebb egy külföldi-, mint belföldi számot hívni. Gondoskodjon róla, hogy minden családtag tudja a kiválasztott személy nevét, címét és telefonszámát!

 

II. Földrengés alatt

 

1. Zárt helyen

 • Lehetőség szerint guggoljon le a legközelebbi erős asztal alá, vagy feküdjön be a legközelebbi masszív ágy alá mindaddig, amíg a földrengés tart. Ha nincs a közelben ilyen asztal vagy ágy, akkor menjen a helyiség sarkába, és legalább a kezével védje a fejét, valamint az arcát.
 • Ha földrengéskor ágyban van, akkor maradjon ott, és a párnával védje a fejét. Ha az ágy felett nehéz csillár, polc vagy festmény található, akkor menjen a legközelebbi biztonságos helyre. (Az ágy mellett mindig tartson egy cipőt, hogy az üvegszilánkok ne vágják meg a lábát.)
 • Menjen távol minden leeshető tárgytól, eldőlhető bútortól, ablaktól, bejárati ajtótól!
 • Csak akkor maradjon a kapualjban – vagy meneküljön alá -, ha tudja, hogy azt jól megerősítették, és szilárdan alátámasztották.
 • Maradjon az épületben mindaddig, és ott is a lehető legkevesebbet mozogjon, amíg tart a földrengés!
 • Ne használja a liftet! Ha a fülkében éri a földrengés, akkor szükség esetén próbálja ki az összes gombot, és az első adandó alkalommal szálljon ki a liftből.

2. Szabadban

 • A lehető legkevesebbet mozogjon, de menjen az utca közepére, az épületektől (leeső burkolat, cserép, üveg), vezetékektől és az utcai lámpáktól távol. A táskájával vagy a kezével védje a fejét!
 • Vigyázzon: a legnagyobb veszélyben a kijáratoknál és az épületek fala mentén van.
 • Ha tűz üt ki, akkor figyeljen arra, hogy melyik irányból fúj a szél.

3. Mozgó járműben

 • Álljon meg az első biztonságos helyen, épületektől, vezetékektől és az utcai lámpáktól távol.
 • A földrengés után lassan vezessen és kerülje el azokat a helyeket – hidak, felüljárók, lehajtók, stb. – amelyek károsodhattak a földrengés alatt. Készüljön fel arra is, hogy földrengés után lezárhatják az utakat!
 • Tömegközlekedési eszközökön erősen kapaszkodjon, majd kövesse a személyzet utasításait.

4. Romok alatt

 • Ne használjon öngyújtót!
 • Ne mozogjon, hogy ne verje fel a port!
 • A szájára tegyen egy zsebkendőt vagy textildarabot!
 • Lehetőség szerint kopogtasson vezetéken, illetve falon, hogy a mentőcsapat megtalálja. (Ha esetleg van egy síp Önnél, akkor azt is használhatja.) Csak végső esetben kiabáljon, hogy ne lélegezzen be veszélyes mennyiségű port!

 

III. Földrengés után

 

1. Készüljön fel az utórengések lehetőségére, amelyek további károkat okozhatnak.

Tengerparton készüljön fel a szökőár lehetőségére is, ezért figyelje a helyi hatóságok figyelmeztetéseit és maradjon távol a tengerparttól, illetve menjen egy magaslati helyre.

2. Zárja el a tűzhelyet, és ellenőrizze, hogy nem károsodott-e a gázvezeték! Ha tűz ütött ki a lakásban, akkor – lehetőség szerint – próbálja meg eloltani a tüzet!

Ha gázszagot érez, vagy hallja a szivárgó gáz hangját; akkor nyissa ki az ablakot, és haladéktalanul hagyja el a lakást! Lehetőség szerint zárja el a kinti főcsapot, majd értesítse a szolgáltatót! Vigyázzon arra, hogy a gázt csak szakember kapcsolhatja vissza!

Ellenőrizze, hogy nem károsodott-e az elektromos hálózat. Ha leszakadt, szikrázó vezetéket lát, vagy égésszagot érez; akkor kapcsolja le a hálózatot a biztosítékszekrénynél! Vigyázzon, hogy ne lépjen tócsába, mert áramütést szenvedhet!

Ellenőrizze, hogy nem károsodott-e a víz- és csatornahálózat. A csatornahálózat károsodása esetén ne használja a vécét, és hívjon vízvezeték-szerelőt! A vízvezeték károsodása esetén, lehetőség szerint zárja el a főcsapot és értesítse a szolgáltatót! (A jégkockák kiolvasztásával biztonságos ivóvizet nyerhet.)

3. Menjen a legközelebbi evakuálási pontra, illetve ha az nem biztonságos, akkor a következőhöz. (A térképeket előre szerezze be az önkormányzati hivatalban.)

4. Az elemes zsebrádióján keresztül hallgassa a híreket!

5. Csak akkor menjen a károsodást szenvedett helyekre, ha azt a rendőrség, a tűzoltóság vagy segélyszervezet kéri! Addig ne menjen vissza a házába vagy a lakásába, amíg a hatóságok nem minősítik azt biztonságosnak!

6. Segítsen a sérült, illetve csapdába esett embereknek! Ne felejtsen segíteni azoknak a szomszédoknak, ahol kisgyerekek, idősek vagy hátrányos helyzetű emberek élnek. Szükség esetén nyújtson elsősegélyt, de súlyosan sérült személyt csak akkor mozgasson, ha további sérülés veszélye áll fenn.

Takarítsa fel a kiömlött gyógyszereket, vegyszereket és gyúlékony anyagokat! Ha gázszagot vagy füstöt érez, hagyja el a területet!

7. Ha visszatért a lakásába, óvatosan nyissa ki a szekrényeket, mert ki- és leeshetnek az ott tárolt tárgyak!

Ha van, akkor ellenőriztesse a kéményt, mivel az észrevétlenül maradt károsodás tüzet okozhat.

8. Értesítse a nagykövetség konzuli ügyeletét akkor is, ha nem történt személyi sérülés! (Természetesen akkor is, ha személyi sérülést szenvedett, és képes rá!) Ha bajba jutott vagy tudomása van bajba jutott magyar állampolgárról, haladéktalanul hívja a nagykövetség konzuli ügyeletét vagy ügyeleti számát, illetve ha a nagykövetséget nem éri el, akkor a külügyminisztériumot közvetlenül:

Konzuli mobil: 090 - 9149-2077

Ügyeleti mobil: 090 - 2544-8902

Nagykövetség: 03 - 5730-7120; 03-5730-7121

Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma: 001010 – 36 – 1 – 458-1000

Ha nem tudja értesíteni a nagykövetséget vagy a külügyminisztériumot, akkor kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot (angol vagy japán nyelven) a tiszteletbeli konzuli hivatalok egyikével. A tiszteletbeli konzuli hivatalok elérhetőségét  ITT találja.

 

(A fenti tájékoztató a japán hatóságok tájékoztató anyagai alapján készült.)